Ta strona wykorzystuje pliki cookie oraz profilowanie użytkownika, abyśmy mogli wyświetlać Tobie treści oraz oferty dopasowane do Twoich preferencji.
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Więcej informacji
Menu

Strony statyczne

Strony statyczne

Polityka Prywatności

Oświadczenie/Informacja Covebo Work Office Sp. z.o.o. w sprawie polityki prywatności.

Covebo Work Office Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz grupa Grupa Accent Covebo B.V. (spółka prawa holenderskiego), do której należy Covebo Work Office, jako współadministratorzy danych osobowych lub upoważnione podmioty z grupy, szanuje i chroni prywatność wszystkich kandydatów, pracowników tymczasowych, pracowników, których płacami administruje, imigrantów zarobkowych, osób współpracujących, prowadzących własną działalność, osób kontaktowych w firmach zleceniodawców, dostawców oraz gości odwiedzających ich strony internetowe. Aby nie zawieść zaufania, jakim nas Państwo darzą, dbamy o to, aby Państwa dane osobowe były u nas przetwarzane i chronione w zgodzie z naszą polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami.

Poniżej wyjaśniamy, jakie dane osobowe na Państwa temat gromadzimy i przetwarzamy oraz kiedy to robimy i w jakich celach. Informujemy też, komu je udostępniamy, i komu zlecamy ich przetwarzanie. Dowiedzą się tu też Państwo, jakie są Państwa prawa i obowiązki oraz do kogo mogą się Państwo zwrócić. Dlatego proszę uważnie zapoznać się z poniższą informacją.

Kim jesteśmy

Covebo Work Office Sp. z o.o. należy do Grupy Accent Covebo która jest holdingiem złożonym z kilku firm działających na terenie Unii Europejskiej, które codziennie pomagają ludziom w znalezieniu pracy, każda w zakresie swojej działalności statutowej. Kierujemy pracowników do pracy, pośredniczymy w znalezieniu pracy przez osoby fizyczne i prowadzące własną działalność, prowadzimy rekrutację i selekcję, starając się przy tym zawsze świadczyć jak najlepsze usługi dla naszych kandydatów, pracowników tymczasowych, współpracowników, osób prowadzących własną działalność oraz zleceniodawców. Świadczeniem usług z szerokiej oferty zajmuje się grupa Accent Covebo i wszystkie powiązane z nią firmy, w tym Covebo Work Office Sp. z o.o., jako agencja zatrudnienia (wykaz podmiotów, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane, w zakresie realizowanych przez poszczególne podmioty obowiązków ustawowych i umownych, zamieszczono na końcu tego oświadczenia o polityce prywatności). Covebo Work Office Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Opolu, przy ulicy Rynek 24/25 III piętro.
Grupa Accent Covebo ma swoją siedzibę w Holandii w Nijkerk, przy Ambachtsstraat 13, kod pocztowy 3861RH, i jest wpisana do Rejestru Izby Handlowej pod numerem 63558939.

Co robimy

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe niezbędne do świadczenia przez nas naszych usług, w zakresie swoich zadań i obowiązków, wynikających z porozumień i właściwych przepisów. Mogą je Państwo przekazać nam dobrowolnie, ale w przypadku niektórych danych mamy obowiązek prawny, aby je gromadzić i przetwarzać. Covebo Work Office, jako agencja zatrudnienia na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przetwarza posiadane dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Używamy tych danych do ulepszania naszych usług, zapewniania, aby nasze usługi jak najlepiej odpowiadały Państwa życzeniom i oczekiwaniom, oraz byśmy mogli sprostać wymogom i obowiązkom, jakie mamy do spełnienia wobec naszych zleceniodawców, dostawców lub osób trzecich.

Jakie dane gromadzimy na Państwa temat

Dane na Państwa temat zaczynamy gromadzić niemal od pierwszej chwili, w której Państwo do nas trafiają, np. odwiedzając naszą stronę internetową, rejestrując się u nas, kontaktując się z jednym z naszych oddziałów lub odwiedzając go osobiście. Może się też zdarzyć, że to my znajdziemy Państwa na ogólnodostępnej stronie internetowej, na której zamieścili Państwo swoje dane, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie, z uwagi na zainteresowanie lub wolę skorzystania z którejś z naszych usług.

Odwiedziny na naszej stronie internetowej

Gdy odwiedzą Państwo jedną z naszych stron internetowych, zaczynamy od razu przetwarzać dane na Państwa temat. Przetwarzamy Państwa adres IP i lokalizację, a także rejestrujemy fakt Państwa wejścia na naszą stronę oraz odwiedzane działy/sekcje na stronie. Robimy to, aby zoptymalizować i ulepszyć naszą stronę internetową oraz jej funkcjonalność, by była lepiej dostosowana do oczekiwań użytkowników a korzystanie z niej było jeszcze łatwiejsze i efektywniejsze. Nie przetwarzamy przy tym jednak żadnych danych osobowych. Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie dot. plików cookie (tzw. ciasteczek).

Rejestracja

Mogą się Państwo u nas zarejestrować na różne sposoby: na jednej z naszych stron internetowych, telefonicznie lub osobiście w naszym oddziale. Bezpośredni adres strony, na której można dokonać rejestracji, to: www.covebo.pl
Oferty pracy zamieszczamy na własnych stronach internetowych oraz przeznaczonych do tego portalach internetowych. Gdy zareagują Państwo na jedną z naszych ofert pracy, przetworzymy otrzymane od Państwa informacje. Przy rejestracji przetwarzamy następujące dane:

 • Imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe - adres e-mail i numer telefonu;
 • datę urodzenia oraz płeć;
 • województwo (dot. zamieszkania)
 • dane dot. Państwa dostępności do podjęcia pracy;
Po przesłaniu do Państwa ofert wstępnych, to Państwo wybieracie, która z ofert odpowiada Państwu, przez co podejmujemy dalsze działania, związane ze skierowaniem Państwa do pracy zagranicą.

Kandydat zakwalifikowany do skierowania do pracy przedstawia, za zgodą na ich przetwarzanie, dalsze informacje i dane:

 • doświadczenie zawodowe i życiorys (CV);
 • adres (miejsce zamieszkania);
 • fotografie i/lub filmy;
 • wykształcenie, staże i kursy;
 • formularze ewaluacyjne oraz wyniki ewentualnych testów i ocen;
 • dane dot. Państwa mobilności, np. czy mają Państwo własny środek transportu i jakie kategorie prawa jazdy;
 • inne informacje o wartości dodanej dla oceny, jakie stanowisko i firma najlepiej do Państwa pasują.
Skierowanie do pracy za pośrednictwem Covebo wiąże się z zapewnieniem obsługi kadrowo płacowej przez podmioty z Grupy, w tym pracodawcę, do którego pracownik jest kierowany.

W chwili rozpoczęcia pracy lub w trakcie jej trwania właściwe podmioty będą przetwarzać, za Państwa zgodą, o ile obowiązek i uprawnienie do przetwarzania nie wynika z właściwych przepisów prawa, następujące dane:

 • uzupełniające dane osobowe, takie jak obywatelstwo, nr identyfikacyjny BSN, dowód tożsamości i ewentualnie pozwolenie na pracę;
 • dane potrzebne do prowadzenia prawidłowej administracji płacowej;
 • dane potrzebne do płatności;
 • dane potrzebne do innych czynności, np. rejestracji urlopów i nieobecności chorobowych;
 • inne dane istotne dla spraw związanych z administracją personalną lub HR, np. numery osób do kontaktu w nagłych wypadkach, stan cywilny, skład gospodarstwa domowego na potrzeby ubezpieczenia emerytalnego;
 • jeśli będzie to wymagane w odniesieniu do stanowiska lub firmy, w jakiej będą Państwo pracować, przetwarzane mogą być również inne szczególne dane osobowe, np. oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie lekarskie.
Poinformujemy Państwa, gdy zajdzie konieczność przetworzenia takich danych.

Klienci, zleceniodawcy lub inni partnerzy biznesowi

Jeśli są Państwo przydzieloną nam osobą do kontaktu ze strony naszego klienta, zleceniodawcy lub innego partnera biznesowego, przetwarzać będziemy następujące dane na Państwa temat:

 • imię/nazwisko;
 • dane kontaktowe, np. adres e-mail i/lub numer telefonu (najlepiej, gdy będą to dane służbowe);
 • dane dot. działalności, takie jak wpis do Rejestru Izby Handlowej, NIP, dane potrzebne do płatności i pozostałe dane istotne przy wykonywaniu postanowień umownych.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane na potrzeby oferowania i świadczenia Państwu usług w zakresie pracy i HR, takich jak, między innymi, rekrutacja i selekcja, pośrednictwo, kierowanie do pracy, naliczanie i administracja płac, sprawy kadrowe, a także indywidualna pomoc i rozwój. Zakres poszczególnych uzgodnień w zakresie przetwarzania danych przez poszczególnych współadministratorów lub podmioty trzecie, upoważnione, wyznaczona jest zadaniami, jakie współadministratorzy wykonują w ramach świadczonych usług.

Państwa dane, oprócz realizowania obowiązków, wynikających z kierowania do pracy bądź zatrudnienia, są przetwarzane, aby:

 • informować Państwa o naszych usługach lub sprawach z zakresu HR, które mogłyby Państwa zainteresować. Możemy to robić za pomocą kierowanych do Państwa biuletynów, e-maili z m.in. ofertami pracy lub informacjami na temat zatrudnienia. W tym celu potrzebujemy Państwa wyraźnej zgody, którą mogą Państwo wyrazić w naszym portalu (uprzednia zgoda na korespondencję – opt-in);
 • móc zapraszać Państwa na spotkania, wydarzenia lub podobne imprezy lub bankiety;
 • umożliwiać Państwu kontakt z nami, np. zadawanie pytań za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w każdy inny sposób;
 • podczas poszukiwania kandydatów do pracy móc dopasować Państwa do wolnego stanowiska (dopasowanie), które będzie jak najlepiej odpowiadać Państwa oczekiwaniom, wymogom i zdolnościom;
 • móc ocenić, czy są Państwo odpowiednim kandydatem na wolne stanowisko w naszej organizacji lub u któregoś z naszych zleceniodawców;
 • optymalizować i ulepszać świadczone przez nas usługi;
 • móc Państwa aktywnie polecić do pracy któremuś z naszych zleceniodawców lub jednej z firm, dla których być może mają Państwo wartość dodaną i/lub gdzie pasowaliby Państwo pod względem umiejętności i dostępności do pracy;
 • pośredniczyć dla Państwa w znalezieniu tymczasowej lub stałej pracy bądź zlecenia, jeśli prowadzą Państwo własną działalność;
 • móc należycie prowadzić administrację płacową, np. przetwarzać paski wynagrodzeń, wypłacać pensje, a także odprowadzać należności do urzędu skarbowego, funduszu emerytalnego itd.;
 • umożliwić wywiązanie się z obowiązków umownych, np. z zawartej z Państwem umowy o skierowanie do pracy, umowy o pracę lub umowy zlecenia, jeśli prowadzą Państwo własną działalność;
 • móc utrzymywać z Państwem kontakt w sprawach dotyczących dostępności do pracy, planowania i ofert pracy lub innych kwestii dotyczących zatrudnienia;
 • przetwarzać dane, dotyczące używania samochodu w leasingu i ewentualnych zwrotów za koszty paliwa lub koszty podróży oraz by przetwarzać dane, dotyczące ewentualnych mandatów za naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym;
 • móc przeprowadzać i przetwarzać oceny Państwa jako pracownika oraz omawiać wyniki pracy, aby w ten sposób poznać Państwa możliwości w zakresie rozwoju i kształcenia;
 • móc zapewnić Państwu odpowiednie ubezpieczenia, takie jak, między innymi, ubezpieczenie chorobowe, OC zawodowe i od wypadków przy pracy;
 • móc przedstawiać Państwu oferty, które mogą być dla Państwa korzystne, np. od firm, z którymi mamy zawarte umowy grupowe, i które mogą również Państwu przynieść korzyści;
 • móc przeprowadzać badania dotyczące zadowolenia i/lub usług naszej organizacji;
 • móc zapewnić Państwu odpowiednią pomoc w czasie absencji chorobowej oraz być może wspierać Państwa przy powrocie do pracy i monitorować powrót do pracy;
 • dostarczyć naszej organizacji informacje zarządcze w celu optymalizacji i ulepszenia naszej działalności a zarazem polepszenia naszych usług i przedsiębiorstwa.

Osoby kierowane do pracy zagranicą

Pracującym osobom, pochodzącym z zagranicy możemy też oferować dodatkowe usługi, w związku z którymi konieczne będzie przetwarzanie ich danych. Dane te mogą być wówczas udostępniane innym podmiotom w następujących celach:

 • organizacja Państwa wyjazdu do Holandii;
 • zapewnienie Państwu odpowiedniego zakwaterowania w Holandii;
 • informowanie Państwa o zwyczajach panujących w Holandii i związanych z tym przepisami prawa i regulacjami;
 • oferowanie i zapewnienie Państwu ubezpieczeń, włącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczenia i wyrejestrowaniem z niego oraz odprowadzeniem wymaganych składek, np. na ubezpieczenie zdrowotne, OC i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • zapewnienie Państwu środka transportu na potrzeby przejazdów z mieszkania w Holandii do pracy i z powrotem.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Z Państwa danymi obchodzimy się w sposób dbały i poufny. Aby móc świadczyć Państwu nasze usługi, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników, zapewniając, że dostęp do Państwa danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy, którzy będą realizować obowiązki, związane ze świadczonymi na Państwa rzecz usługami, jak również do oferowania Państwu naszych usług lub wywiązania się z zobowiązań umownych.
Udostępniając lub powierzając dane na Państwa temat osobom trzecim, będziemy ograniczać ich zakres do minimum lub do danych wymaganych prawem.

W odniesieniu do osób pracujących w naszej organizacji lub na nasze zlecenie u jednego z naszych zleceniodawców prawo nakłada na nas obowiązki związane z wykonywaniem umowy i prowadzeniem administracji płacowej. Dlatego będziemy przekazywać Państwa dane następującym organizacjom lub organom państwowym: urzędowi skarbowemu, funduszom emerytalnym i - jeśli dotyczy - podmiotom egzekucyjnym.

W przypadku nieobecności chorobowej i jej nadzorowania do monitorowania pracownika angażuje się firmę doradztwa bhp i medycyny pracy i, jeśli jest to konieczne, lekarza medycyny pracy. Ze względu na obowiązek prawny związany z kontrolą i nadzorowaniem chorych pracowników przekażemy wówczas Państwa dane potrzebne do tych czynności. W razie konieczności prześlemy też Państwa dane do UWV (Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych), np. gdy zakończą Państwo zatrudnienie w czasie nieobecności chorobowej.

Jako przedsiębiorcy musimy się wywiązywać z naszych obowiązków i czuwać nad jakością prowadzonej przez nas działalności. Dlatego regularnie zlecamy przeprowadzanie u nas kontroli akredytowanym audytorom i biegłym rewidentom. Będziemy udostępniać Państwa dane również na potrzeby tych kontroli, o ile zajdzie taka konieczność, mając wyłącznie na celu troskę o naszą jakość i utrzymanie usług naszej firmy na wysokim poziomie.

Również w przypadku osób pochodzących z zagranicy, którym oferujemy i świadczymy dodatkowe usługi, będziemy udostępniać ich dane osobom trzecim. Dotyczyć to będzie tylko oferowanych im dodatkowych usług, na które wyraziły one wyraźną zgodę, np. mieszkania, ubezpieczeń i środków transportu.

Aby umożliwić Państwu rozwój osobisty poprzez indywidualną pomoc, kursy i/lub kształcenie, będziemy przekazywać Państwa dane, za Państwa zgodą, instytucjom edukacyjnym i firmom, które w naszym imieniu będą zajmować się Państwa rozwojem i nauką.

Informacje dodatkowe, dotyczące Effect

W przypadku podmiotu Effect, administracja płacowa i zarządzanie umowami o pracę tymczasową lub też formalne działania wykonywane przez pracodawcę, zostały powierzone organizacji zajmującej się sprawami płacowymi i kadrowymi (payroll). Effect przekazuje tej organizacji dane pracowników, aby mogli oni być udostępniani do pracy u zleceniodawców i otrzymywali prawidłowo naliczone wynagrodzenia. Będą Państwo wcześniej informowani o takim udostępnianiu danych.

Istnieją też wyjątkowe sytuacje, w których zmuszeni jesteśmy ujawniać Państwa dane, np. wskutek otrzymania nakazu sądowego lub by wywiązać się z innych bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. Postaramy się informować Państwa o tym odpowiednio wcześniej, o ile będzie to możliwe ze względów prawnych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak długo będą Państwo chcieli korzystać z naszych usług. Obowiązek przechowywania danych wynika też z przepisów ustawowych i wykonawczych, m.in. obowiązek dowodowy i/lub ewentualne roszczenia mogące dotyczyć przeszłych i obecnych spraw.

W przypadku, gdy nie będziemy mieć powodu wynikającego z przepisów ustawowych i wykonawczych, będziemy prosić Państwa o wyrażenie na to wyraźnej, dobrowolnej zgody. Zgodę tę będą Państwo mogli oczywiście wycofać w chwili zakończenia korzystania z naszych usług. W sekcji „Dane kontaktowe” podano, jak można uzyskać od nas więcej informacji lub wycofać swoją zgodę.

Ochrona danych i zaufanie

Państwa dane nie będą wykorzystywane do innych celów niż określone w tym oświadczeniu o prywatności. Opracowaliśmy środki bezpieczeństwa, wdrożone zarówno na polu organizacyjnym, jak i technicznym, aby zapobiec zniszczeniu, utracie, fałszowaniu i modyfikacji Państwa danych osobowych, a także by uniemożliwić dostęp do nich lub ich ujawnianie osobom trzecim. Accent Covebo nie może zostać w żadnym razie pociągnięta do odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez osobę trzecią. Przekazując Państwa dane jakiejkolwiek osobie trzeciej, zadbamy o to, aby była ona zobowiązana do przestrzegania tych samych zasad.

Jakie są Państwa prawa?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu pewne określone prawa.

Prawo do wglądu w dane i ich poprawy

Mogą Państwo w każdej chwili uzyskać wgląd w swoje dane i w razie potrzeby wnieść do nich poprawki. Najważniejsze z nich można sprawdzić i zmienić za pośrednictwem Państwa portalu.

Poprawa, usunięcie i ograniczenie dostępu do danych

Mogą Państwo przekazywać nam swoje dane na podstawie dobrowolnej zgody. Ponadto mają Państwo prawo nie przekazywać nam określonych informacji lub zwrócić się do nas o poprawienie, uzupełnienie bądź usunięcie Państwa danych. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na usunięcie swoich danych, może to mieć wpływ na świadczone przez nas dla Państwa usługi, a nawet uniemożliwić nam świadczenie niektórych z nich. Dane zgłoszone do usunięcia nie mogą być objęte obowiązkiem prawnym, który nakazuje nam ich przechowywanie. Możemy jednak ograniczyć dostęp do Państwa danych naszym pracownikom i osobom trzecim.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść o nieprzetwarzanie dotyczących Państwa danych z poważnych i uzasadnionych przyczyn. Rozpatrzymy i, gdy będzie to możliwe, uwzględnimy Państwa sprzeciw, jeśli nie będą istniały ważne prawnie przyczyny przetwarzania tych danych. Jeśli chcą Państwo wnieść sprzeciw dotyczący marketingu bezpośredniego, podanie przyczyn nie jest potrzebne i mogą Państwo wnieść sprzeciw w każdym czasie.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo wnioskować o przetworzone przez nas dane na Państwa temat w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub następnie przekazać je innemu podmiotowi. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać wszelkie przetworzone na podstawie Państwa wcześniejszej zgody dane. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach będzie to miało wpływ na oferowane Państwu przez nas usługi.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dane kontaktowe
Mogą Państwo zawsze kierować do nas wszelkie pytania, uwagi i/lub skargi związane z oświadczeniem o prywatności, a także wykonać którekolwiek z Państwa praw. Mogą też Państwo zwrócić się do swojej osoby do kontaktu w obrębie przedsiębiorstwa pracodawcy. Oprócz tego można się też z nami kontaktować poprzez pocztę e-mail politykaprywatnosci@covebo.pl lub mailprivacy@accentcovebo.nl lub wysyłając list na adres: Covebo Work Office Sp. z o.o. 45-015 Opole, Rynek 24/25 III p. lub w Holandii Ambachtsstraat 13, 3861 RH Nijkerk, z dopiskiem „Privacy Statement” (oświadczenie o prywatności).
Państwa roszczenia mogą być także kierowane do właściwego organu nadzorczego w Grupa Accent Covebo

Nasza grupa składa się z większej liczby przedsiębiorstw, jako możliwych odbiorców danych osobowych, realizujących zadania, służące Państwa zapotrzebowaniu i możliwym oczekiwaniom, o których mowa w tej Informacji, dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa, znajdujących się zarówno w Holandii, jak i za granicą.

Holding
Accent Covebo Group B.V.
Covebo Uitzendgroep B.V.

Agencje pracy tymczasowej w Holandii
Covebo B.V.
Covebo Projecten B.V.
Accent Covebo Food B.V.
Accent Covebo Logistiek B.V.
Accent Covebo Metaal & Techniek B.V.
Accent Covebo Bouw B.V.
3G Payroll B.V.
Accent Jobs For People B.V.
Effect Uitzendbureau B.V.

Rekrutacja
FYGI B.V.

Agencje zatrudnienia
Covebo Work Office Sp. z o.o. (PL)
Covebo Poland Sp. z o.o. (PL)
Covebo Jobs Sp. z o.o. (PL)
Covebo Deutschland GmbH (DE)
PRAN Sp. z o.o. (PL)
PRAN B.V. (NL)

Kwestie praktyczne (np. mieszkanie)
EU Facility Services B.V.

Regulamin Serwisu

W trosce o Twoje dane osobowe oraz zapewniając Ci możliwość wglądu, ich edycji lub usunięcia, poniżej przedstawiamy Politykę Prywatności Covebo. W razie pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości, napisz do nas na adres: politykaprywatnosci@covebo.pl.

Strony www.covebo.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkownika ze strony internetowej Covebo Work Office Sp z o.o. zwanej dalej „Covebo”.
 2. Strona została przygotowana przez Covebo Work Office Sp z o.o.. z siedzibą w Opolu, ul. Rynek 24/25, 45-015, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000211124, wysokość kapitału zakładowego: 100 000 zł, posiadająca NIP: 7542770376, REGON 532449219.
 3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego dokumentu Polityki prywatności jest osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych.
 4. Zgodnie z niniejszym dokumentem, wszelkie zamieszczone na Stronie nazwy przedsiębiorców oraz nazwy produktów pozostają pod ochroną prawa jako znaki towarowe lub oznaczenia firm i należą do Covebo lub partnerów handlowych Covebo. Zabronione jest ich wykorzystywanie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody podmiotu uprawnionego do dysponowania danym znakiem towarowym lub/i znakiem firmy lub/i zastrzeżoną nazwą handlową.
 5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Covebo. Covebo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia kogokolwiek o ich treści.
 6. Akceptując niniejszą Politykę prywatności Użytkownik wyraża zgodę na to, aby użytkowanie przez niego strony podlegało uregulowaniom Polityki prywatności Covebo.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Żadna z informacji zamieszczonych na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późn. zmianami). Covebo dokłada należytych starań, aby wszelkie informacje, które zostały zamieszczone na stronie były poprawne i zgodne z stanem faktycznym, z zastrzeżeniem, że Covebo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność lub/i zgodność z rzeczywistym stanem rzeczy takich informacji. Covebo nie odpowiada również za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z korzystania ze strony, jak i za szkody mogące wyniknąć z podjęcia działań lub zaniechań w oparciu o informacje zawarte na stronie.
 2. Strona zawierać może odnośniki do innych stron internetowych tj. stron www bądź innych środków przekazu takich jak radio, telewizja, prasa, reklama przestrzenna etc., w związku z powyższym Covebo nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania Polityki prywatności, które obowiązywać będą na tych stronach. Covebo nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć w związku z korzystaniem z takich stron internetowych lub środków przekazu.
 3. Covebo jest uprawniona do usuwania ze strony wszelkich treści, jakie zostaną na niej umieszczone lub za jej pośrednictwem udostępnione w sposób sprzeczny z prawem lub niniejszym dokumentem, a także treści naruszające interesy Covebo oraz Użytkownika.
 4. Covebo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu ze strony, ani za wszelkie informacje pisemne lub/i ustne uzyskane przez Użytkownika podczas korzystania ze strony.

Zasady ochrony danych osobowych

Covebo jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników podczas korzystania ze strony. Covebo dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Każda osoba przekazująca Covebo dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.
 2. Covebo wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 1. Covebo zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Covebo dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  1. zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
  2. zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
  7. z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
  8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

Pozyskiwanie danych

 1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Covebo zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
 2. Dane osobowe mogą być pozyskiwane poprzez:
 3. formularze wypełniane online - informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, wyrażenia uwag;
 4. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
 5. podczas korzystania z zasobów strony gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies". Cookies - małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników strony. Pozwalają one stronie "zapamiętać", kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”.

Prawa użytkownika

 1. Covebo respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
  1. uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
  2. prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
  3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Covebo i jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
 2. Covebo zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.
 3. Covebo informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
  1. korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
  2. wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
  3. celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
  4. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.
 5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

Zakres udostępniania danych o użytkownikach

Covebo oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Covebo.

Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki COOKIES (Ciasteczka)

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony www.covebo.pl. Serwis prowadzony pod adresem www.covebo.pl administrowany jest przez Covebo Work Office Sp z o.o.. z siedzibą w Opolu, ul. Rynek 24/25, 45-015, dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Serwisu.

Czym są Pliki Cookies?

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.covebo.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez www.covebo.pl Plików Cookies?

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Serwisu za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, googleanalytics.
Cel: prowadzenie statystyk.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji." Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Serwis informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.

Jakie dane są przetwarzane?

www.covebo.pl l przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Serwisu.
Serwis zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.

Serwis www.covebo.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Serwis www.covebo.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Pytania / Odpowiedzi

Zamknij


 Czy Covebo gwarantuje zakwaterowanie ? 
 Tak. Opłaty za zakwaterowanie pobierane są z pensji pracownika. Dysponujemy mieszkaniami oraz domami jednorodzinnymi typu bungalow. 

 Co to jest numer BSN (dawny SOFI) i czy to jest niezbędne dla uzyskania zatrudnienia ?
 BSN to numer ewidencyjno-fiskalny przyznawany osobom przyjeżdżającym na teren Holandii w celach zarobkowych. Numer ten nadawany jest w urzędach gminy. Wszelkie niezbędne formalności załatwiane są na miejscu przy pomocy naszego koordynatora. 

 Czy na miejscu pracy ktoś się nami zajmie ? 
 Tak. Covebo dba o swoich pracowników gwarantując im opiekę polskiego koordynatora. 

 Czy Covebo pobierze odemnie opłatę za pośrednictwo pracy ? 
 Nie. Covebo nigdy nie pobiera opłaty od pracownika. Wszystkie koszty ponoszą zakłady pracy.

 Co mam zrobić aby wyjechać do pracy z Covebo?  
 Pierwszym krokiem do wyjazdu jest rejestracja, której można dokonać on-line. Wystarczy odwiedzić naszą stronę internetową www.covebo.pl . Następnie należy skontaktować się z naszym biurem lub czekać na kontakt z działu rekrutacji.

Dokumenty do pobrania

Zamknij


Zielona książeczka Covebo
 

Poniżej : do pobrania


Płatności Online

Poniżej : do pobrania

Nasze Usługi

Zamknij


Covebo zapewnia kompleksową pomoc zarówno w Polsce przed wyjazdem jak i za granicą:

 • profesjonalną obsługę w procesie rekrutacji przez pracowników Covebo
 • organizację transportu za granicę
 • w pełni wyposażone zakwaterowanie z internetem 
 • ubezpieczenie za granicą - dojazd do pracy rowerem lub samochodem
 • dostęp do portalu pracownika Covebonline przez internet (paski wypłat, umowy, jarografy)
 • opiekę na miejscu koordynatorów
 • co roczną wspólną letnią imprezę pracowników Covebo


Zainteresowany ? Zarejestruj się i zadzwoń do nas w sprawie ofert ! 

Partnerzy