Ta strona wykorzystuje pliki cookie oraz profilowanie użytkownika, abyśmy mogli wyświetlać Tobie treści oraz oferty dopasowane do Twoich preferencji.
Zgadzam się
Nie zgadzam się
Więcej informacji
Menu

Polityka Prywatności

Oświadczenie/Informacja Covebo Work Office Sp. z.o.o. w sprawie polityki prywatności.

Covebo Work Office Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oraz grupa Grupa Accent Covebo B.V. (spółka prawa holenderskiego), do której należy Covebo Work Office, jako współadministratorzy danych osobowych lub upoważnione podmioty z grupy, szanuje i chroni prywatność wszystkich kandydatów, pracowników tymczasowych, pracowników, których płacami administruje, imigrantów zarobkowych, osób współpracujących, prowadzących własną działalność, osób kontaktowych w firmach zleceniodawców, dostawców oraz gości odwiedzających ich strony internetowe. Aby nie zawieść zaufania, jakim nas Państwo darzą, dbamy o to, aby Państwa dane osobowe były u nas przetwarzane i chronione w zgodzie z naszą polityką prywatności oraz obowiązującymi przepisami.

Poniżej wyjaśniamy, jakie dane osobowe na Państwa temat gromadzimy i przetwarzamy oraz kiedy to robimy i w jakich celach. Informujemy też, komu je udostępniamy, i komu zlecamy ich przetwarzanie. Dowiedzą się tu też Państwo, jakie są Państwa prawa i obowiązki oraz do kogo mogą się Państwo zwrócić. Dlatego proszę uważnie zapoznać się z poniższą informacją.

Kim jesteśmy

Covebo Work Office Sp. z o.o. należy do Grupy Accent Covebo która jest holdingiem złożonym z kilku firm działających na terenie Unii Europejskiej, które codziennie pomagają ludziom w znalezieniu pracy, każda w zakresie swojej działalności statutowej. Kierujemy pracowników do pracy, pośredniczymy w znalezieniu pracy przez osoby fizyczne i prowadzące własną działalność, prowadzimy rekrutację i selekcję, starając się przy tym zawsze świadczyć jak najlepsze usługi dla naszych kandydatów, pracowników tymczasowych, współpracowników, osób prowadzących własną działalność oraz zleceniodawców. Świadczeniem usług z szerokiej oferty zajmuje się grupa Accent Covebo i wszystkie powiązane z nią firmy, w tym Covebo Work Office Sp. z o.o., jako agencja zatrudnienia (wykaz podmiotów, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane, w zakresie realizowanych przez poszczególne podmioty obowiązków ustawowych i umownych, zamieszczono na końcu tego oświadczenia o polityce prywatności). Covebo Work Office Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Opolu, przy ulicy Rynek 24/25 III piętro.
Grupa Accent Covebo ma swoją siedzibę w Holandii w Nijkerk, przy Ambachtsstraat 13, kod pocztowy 3861RH, i jest wpisana do Rejestru Izby Handlowej pod numerem 63558939.

Co robimy

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe niezbędne do świadczenia przez nas naszych usług, w zakresie swoich zadań i obowiązków, wynikających z porozumień i właściwych przepisów. Mogą je Państwo przekazać nam dobrowolnie, ale w przypadku niektórych danych mamy obowiązek prawny, aby je gromadzić i przetwarzać. Covebo Work Office, jako agencja zatrudnienia na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przetwarza posiadane dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Używamy tych danych do ulepszania naszych usług, zapewniania, aby nasze usługi jak najlepiej odpowiadały Państwa życzeniom i oczekiwaniom, oraz byśmy mogli sprostać wymogom i obowiązkom, jakie mamy do spełnienia wobec naszych zleceniodawców, dostawców lub osób trzecich.

Jakie dane gromadzimy na Państwa temat

Dane na Państwa temat zaczynamy gromadzić niemal od pierwszej chwili, w której Państwo do nas trafiają, np. odwiedzając naszą stronę internetową, rejestrując się u nas, kontaktując się z jednym z naszych oddziałów lub odwiedzając go osobiście. Może się też zdarzyć, że to my znajdziemy Państwa na ogólnodostępnej stronie internetowej, na której zamieścili Państwo swoje dane, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie, z uwagi na zainteresowanie lub wolę skorzystania z którejś z naszych usług.

Odwiedziny na naszej stronie internetowej

Gdy odwiedzą Państwo jedną z naszych stron internetowych, zaczynamy od razu przetwarzać dane na Państwa temat. Przetwarzamy Państwa adres IP i lokalizację, a także rejestrujemy fakt Państwa wejścia na naszą stronę oraz odwiedzane działy/sekcje na stronie. Robimy to, aby zoptymalizować i ulepszyć naszą stronę internetową oraz jej funkcjonalność, by była lepiej dostosowana do oczekiwań użytkowników a korzystanie z niej było jeszcze łatwiejsze i efektywniejsze. Nie przetwarzamy przy tym jednak żadnych danych osobowych. Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie dot. plików cookie (tzw. ciasteczek).

Rejestracja

Mogą się Państwo u nas zarejestrować na różne sposoby: na jednej z naszych stron internetowych, telefonicznie lub osobiście w naszym oddziale. Bezpośredni adres strony, na której można dokonać rejestracji, to: www.covebo.pl
Oferty pracy zamieszczamy na własnych stronach internetowych oraz przeznaczonych do tego portalach internetowych. Gdy zareagują Państwo na jedną z naszych ofert pracy, przetworzymy otrzymane od Państwa informacje. Przy rejestracji przetwarzamy następujące dane:

 • Imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe - adres e-mail i numer telefonu;
 • datę urodzenia oraz płeć;
 • województwo (dot. zamieszkania)
 • dane dot. Państwa dostępności do podjęcia pracy;
Po przesłaniu do Państwa ofert wstępnych, to Państwo wybieracie, która z ofert odpowiada Państwu, przez co podejmujemy dalsze działania, związane ze skierowaniem Państwa do pracy zagranicą.

Kandydat zakwalifikowany do skierowania do pracy przedstawia, za zgodą na ich przetwarzanie, dalsze informacje i dane:

 • doświadczenie zawodowe i życiorys (CV);
 • adres (miejsce zamieszkania);
 • fotografie i/lub filmy;
 • wykształcenie, staże i kursy;
 • formularze ewaluacyjne oraz wyniki ewentualnych testów i ocen;
 • dane dot. Państwa mobilności, np. czy mają Państwo własny środek transportu i jakie kategorie prawa jazdy;
 • inne informacje o wartości dodanej dla oceny, jakie stanowisko i firma najlepiej do Państwa pasują.
Skierowanie do pracy za pośrednictwem Covebo wiąże się z zapewnieniem obsługi kadrowo płacowej przez podmioty z Grupy, w tym pracodawcę, do którego pracownik jest kierowany.

W chwili rozpoczęcia pracy lub w trakcie jej trwania właściwe podmioty będą przetwarzać, za Państwa zgodą, o ile obowiązek i uprawnienie do przetwarzania nie wynika z właściwych przepisów prawa, następujące dane:

 • uzupełniające dane osobowe, takie jak obywatelstwo, nr identyfikacyjny BSN, dowód tożsamości i ewentualnie pozwolenie na pracę;
 • dane potrzebne do prowadzenia prawidłowej administracji płacowej;
 • dane potrzebne do płatności;
 • dane potrzebne do innych czynności, np. rejestracji urlopów i nieobecności chorobowych;
 • inne dane istotne dla spraw związanych z administracją personalną lub HR, np. numery osób do kontaktu w nagłych wypadkach, stan cywilny, skład gospodarstwa domowego na potrzeby ubezpieczenia emerytalnego;
 • jeśli będzie to wymagane w odniesieniu do stanowiska lub firmy, w jakiej będą Państwo pracować, przetwarzane mogą być również inne szczególne dane osobowe, np. oświadczenie o niekaralności lub zaświadczenie lekarskie.
Poinformujemy Państwa, gdy zajdzie konieczność przetworzenia takich danych.

Klienci, zleceniodawcy lub inni partnerzy biznesowi

Jeśli są Państwo przydzieloną nam osobą do kontaktu ze strony naszego klienta, zleceniodawcy lub innego partnera biznesowego, przetwarzać będziemy następujące dane na Państwa temat:

 • imię/nazwisko;
 • dane kontaktowe, np. adres e-mail i/lub numer telefonu (najlepiej, gdy będą to dane służbowe);
 • dane dot. działalności, takie jak wpis do Rejestru Izby Handlowej, NIP, dane potrzebne do płatności i pozostałe dane istotne przy wykonywaniu postanowień umownych.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Wykorzystujemy Państwa dane na potrzeby oferowania i świadczenia Państwu usług w zakresie pracy i HR, takich jak, między innymi, rekrutacja i selekcja, pośrednictwo, kierowanie do pracy, naliczanie i administracja płac, sprawy kadrowe, a także indywidualna pomoc i rozwój. Zakres poszczególnych uzgodnień w zakresie przetwarzania danych przez poszczególnych współadministratorów lub podmioty trzecie, upoważnione, wyznaczona jest zadaniami, jakie współadministratorzy wykonują w ramach świadczonych usług.

Państwa dane, oprócz realizowania obowiązków, wynikających z kierowania do pracy bądź zatrudnienia, są przetwarzane, aby:

 • informować Państwa o naszych usługach lub sprawach z zakresu HR, które mogłyby Państwa zainteresować. Możemy to robić za pomocą kierowanych do Państwa biuletynów, e-maili z m.in. ofertami pracy lub informacjami na temat zatrudnienia. W tym celu potrzebujemy Państwa wyraźnej zgody, którą mogą Państwo wyrazić w naszym portalu (uprzednia zgoda na korespondencję – opt-in);
 • móc zapraszać Państwa na spotkania, wydarzenia lub podobne imprezy lub bankiety;
 • umożliwiać Państwu kontakt z nami, np. zadawanie pytań za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w każdy inny sposób;
 • podczas poszukiwania kandydatów do pracy móc dopasować Państwa do wolnego stanowiska (dopasowanie), które będzie jak najlepiej odpowiadać Państwa oczekiwaniom, wymogom i zdolnościom;
 • móc ocenić, czy są Państwo odpowiednim kandydatem na wolne stanowisko w naszej organizacji lub u któregoś z naszych zleceniodawców;
 • optymalizować i ulepszać świadczone przez nas usługi;
 • móc Państwa aktywnie polecić do pracy któremuś z naszych zleceniodawców lub jednej z firm, dla których być może mają Państwo wartość dodaną i/lub gdzie pasowaliby Państwo pod względem umiejętności i dostępności do pracy;
 • pośredniczyć dla Państwa w znalezieniu tymczasowej lub stałej pracy bądź zlecenia, jeśli prowadzą Państwo własną działalność;
 • móc należycie prowadzić administrację płacową, np. przetwarzać paski wynagrodzeń, wypłacać pensje, a także odprowadzać należności do urzędu skarbowego, funduszu emerytalnego itd.;
 • umożliwić wywiązanie się z obowiązków umownych, np. z zawartej z Państwem umowy o skierowanie do pracy, umowy o pracę lub umowy zlecenia, jeśli prowadzą Państwo własną działalność;
 • móc utrzymywać z Państwem kontakt w sprawach dotyczących dostępności do pracy, planowania i ofert pracy lub innych kwestii dotyczących zatrudnienia;
 • przetwarzać dane, dotyczące używania samochodu w leasingu i ewentualnych zwrotów za koszty paliwa lub koszty podróży oraz by przetwarzać dane, dotyczące ewentualnych mandatów za naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym;
 • móc przeprowadzać i przetwarzać oceny Państwa jako pracownika oraz omawiać wyniki pracy, aby w ten sposób poznać Państwa możliwości w zakresie rozwoju i kształcenia;
 • móc zapewnić Państwu odpowiednie ubezpieczenia, takie jak, między innymi, ubezpieczenie chorobowe, OC zawodowe i od wypadków przy pracy;
 • móc przedstawiać Państwu oferty, które mogą być dla Państwa korzystne, np. od firm, z którymi mamy zawarte umowy grupowe, i które mogą również Państwu przynieść korzyści;
 • móc przeprowadzać badania dotyczące zadowolenia i/lub usług naszej organizacji;
 • móc zapewnić Państwu odpowiednią pomoc w czasie absencji chorobowej oraz być może wspierać Państwa przy powrocie do pracy i monitorować powrót do pracy;
 • dostarczyć naszej organizacji informacje zarządcze w celu optymalizacji i ulepszenia naszej działalności a zarazem polepszenia naszych usług i przedsiębiorstwa.

Osoby kierowane do pracy zagranicą

Pracującym osobom, pochodzącym z zagranicy możemy też oferować dodatkowe usługi, w związku z którymi konieczne będzie przetwarzanie ich danych. Dane te mogą być wówczas udostępniane innym podmiotom w następujących celach:

 • organizacja Państwa wyjazdu do Holandii;
 • zapewnienie Państwu odpowiedniego zakwaterowania w Holandii;
 • informowanie Państwa o zwyczajach panujących w Holandii i związanych z tym przepisami prawa i regulacjami;
 • oferowanie i zapewnienie Państwu ubezpieczeń, włącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczenia i wyrejestrowaniem z niego oraz odprowadzeniem wymaganych składek, np. na ubezpieczenie zdrowotne, OC i ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • zapewnienie Państwu środka transportu na potrzeby przejazdów z mieszkania w Holandii do pracy i z powrotem.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Z Państwa danymi obchodzimy się w sposób dbały i poufny. Aby móc świadczyć Państwu nasze usługi, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników, zapewniając, że dostęp do Państwa danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy, którzy będą realizować obowiązki, związane ze świadczonymi na Państwa rzecz usługami, jak również do oferowania Państwu naszych usług lub wywiązania się z zobowiązań umownych.
Udostępniając lub powierzając dane na Państwa temat osobom trzecim, będziemy ograniczać ich zakres do minimum lub do danych wymaganych prawem.

W odniesieniu do osób pracujących w naszej organizacji lub na nasze zlecenie u jednego z naszych zleceniodawców prawo nakłada na nas obowiązki związane z wykonywaniem umowy i prowadzeniem administracji płacowej. Dlatego będziemy przekazywać Państwa dane następującym organizacjom lub organom państwowym: urzędowi skarbowemu, funduszom emerytalnym i - jeśli dotyczy - podmiotom egzekucyjnym.

W przypadku nieobecności chorobowej i jej nadzorowania do monitorowania pracownika angażuje się firmę doradztwa bhp i medycyny pracy i, jeśli jest to konieczne, lekarza medycyny pracy. Ze względu na obowiązek prawny związany z kontrolą i nadzorowaniem chorych pracowników przekażemy wówczas Państwa dane potrzebne do tych czynności. W razie konieczności prześlemy też Państwa dane do UWV (Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych), np. gdy zakończą Państwo zatrudnienie w czasie nieobecności chorobowej.

Jako przedsiębiorcy musimy się wywiązywać z naszych obowiązków i czuwać nad jakością prowadzonej przez nas działalności. Dlatego regularnie zlecamy przeprowadzanie u nas kontroli akredytowanym audytorom i biegłym rewidentom. Będziemy udostępniać Państwa dane również na potrzeby tych kontroli, o ile zajdzie taka konieczność, mając wyłącznie na celu troskę o naszą jakość i utrzymanie usług naszej firmy na wysokim poziomie.

Również w przypadku osób pochodzących z zagranicy, którym oferujemy i świadczymy dodatkowe usługi, będziemy udostępniać ich dane osobom trzecim. Dotyczyć to będzie tylko oferowanych im dodatkowych usług, na które wyraziły one wyraźną zgodę, np. mieszkania, ubezpieczeń i środków transportu.

Aby umożliwić Państwu rozwój osobisty poprzez indywidualną pomoc, kursy i/lub kształcenie, będziemy przekazywać Państwa dane, za Państwa zgodą, instytucjom edukacyjnym i firmom, które w naszym imieniu będą zajmować się Państwa rozwojem i nauką.

Informacje dodatkowe, dotyczące Effect

W przypadku podmiotu Effect, administracja płacowa i zarządzanie umowami o pracę tymczasową lub też formalne działania wykonywane przez pracodawcę, zostały powierzone organizacji zajmującej się sprawami płacowymi i kadrowymi (payroll). Effect przekazuje tej organizacji dane pracowników, aby mogli oni być udostępniani do pracy u zleceniodawców i otrzymywali prawidłowo naliczone wynagrodzenia. Będą Państwo wcześniej informowani o takim udostępnianiu danych.

Istnieją też wyjątkowe sytuacje, w których zmuszeni jesteśmy ujawniać Państwa dane, np. wskutek otrzymania nakazu sądowego lub by wywiązać się z innych bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych. Postaramy się informować Państwa o tym odpowiednio wcześniej, o ile będzie to możliwe ze względów prawnych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak długo będą Państwo chcieli korzystać z naszych usług. Obowiązek przechowywania danych wynika też z przepisów ustawowych i wykonawczych, m.in. obowiązek dowodowy i/lub ewentualne roszczenia mogące dotyczyć przeszłych i obecnych spraw.

W przypadku, gdy nie będziemy mieć powodu wynikającego z przepisów ustawowych i wykonawczych, będziemy prosić Państwa o wyrażenie na to wyraźnej, dobrowolnej zgody. Zgodę tę będą Państwo mogli oczywiście wycofać w chwili zakończenia korzystania z naszych usług. W sekcji „Dane kontaktowe” podano, jak można uzyskać od nas więcej informacji lub wycofać swoją zgodę.

Ochrona danych i zaufanie

Państwa dane nie będą wykorzystywane do innych celów niż określone w tym oświadczeniu o prywatności. Opracowaliśmy środki bezpieczeństwa, wdrożone zarówno na polu organizacyjnym, jak i technicznym, aby zapobiec zniszczeniu, utracie, fałszowaniu i modyfikacji Państwa danych osobowych, a także by uniemożliwić dostęp do nich lub ich ujawnianie osobom trzecim. Accent Covebo nie może zostać w żadnym razie pociągnięta do odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez osobę trzecią. Przekazując Państwa dane jakiejkolwiek osobie trzeciej, zadbamy o to, aby była ona zobowiązana do przestrzegania tych samych zasad.

Jakie są Państwa prawa?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu pewne określone prawa.

Prawo do wglądu w dane i ich poprawy

Mogą Państwo w każdej chwili uzyskać wgląd w swoje dane i w razie potrzeby wnieść do nich poprawki. Najważniejsze z nich można sprawdzić i zmienić za pośrednictwem Państwa portalu.

Poprawa, usunięcie i ograniczenie dostępu do danych

Mogą Państwo przekazywać nam swoje dane na podstawie dobrowolnej zgody. Ponadto mają Państwo prawo nie przekazywać nam określonych informacji lub zwrócić się do nas o poprawienie, uzupełnienie bądź usunięcie Państwa danych. Jeśli jednak zdecydują się Państwo na usunięcie swoich danych, może to mieć wpływ na świadczone przez nas dla Państwa usługi, a nawet uniemożliwić nam świadczenie niektórych z nich. Dane zgłoszone do usunięcia nie mogą być objęte obowiązkiem prawnym, który nakazuje nam ich przechowywanie. Możemy jednak ograniczyć dostęp do Państwa danych naszym pracownikom i osobom trzecim.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść o nieprzetwarzanie dotyczących Państwa danych z poważnych i uzasadnionych przyczyn. Rozpatrzymy i, gdy będzie to możliwe, uwzględnimy Państwa sprzeciw, jeśli nie będą istniały ważne prawnie przyczyny przetwarzania tych danych. Jeśli chcą Państwo wnieść sprzeciw dotyczący marketingu bezpośredniego, podanie przyczyn nie jest potrzebne i mogą Państwo wnieść sprzeciw w każdym czasie.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo wnioskować o przetworzone przez nas dane na Państwa temat w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub następnie przekazać je innemu podmiotowi. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych Mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać wszelkie przetworzone na podstawie Państwa wcześniejszej zgody dane. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach będzie to miało wpływ na oferowane Państwu przez nas usługi.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dane kontaktowe
Mogą Państwo zawsze kierować do nas wszelkie pytania, uwagi i/lub skargi związane z oświadczeniem o prywatności, a także wykonać którekolwiek z Państwa praw. Mogą też Państwo zwrócić się do swojej osoby do kontaktu w obrębie przedsiębiorstwa pracodawcy. Oprócz tego można się też z nami kontaktować poprzez pocztę e-mail politykaprywatnosci@covebo.pl lub mailprivacy@accentcovebo.nl lub wysyłając list na adres: Covebo Work Office Sp. z o.o. 45-015 Opole, Rynek 24/25 III p. lub w Holandii Ambachtsstraat 13, 3861 RH Nijkerk, z dopiskiem „Privacy Statement” (oświadczenie o prywatności).
Państwa roszczenia mogą być także kierowane do właściwego organu nadzorczego w Grupa Accent Covebo

Nasza grupa składa się z większej liczby przedsiębiorstw, jako możliwych odbiorców danych osobowych, realizujących zadania, służące Państwa zapotrzebowaniu i możliwym oczekiwaniom, o których mowa w tej Informacji, dotyczącej Polityki Bezpieczeństwa, znajdujących się zarówno w Holandii, jak i za granicą.

Holding
Accent Covebo Group B.V.
Covebo Uitzendgroep B.V.

Agencje pracy tymczasowej w Holandii
Covebo B.V.
Covebo Projecten B.V.
Accent Covebo Food B.V.
Accent Covebo Logistiek B.V.
Accent Covebo Metaal & Techniek B.V.
Accent Covebo Bouw B.V.
3G Payroll B.V.
Accent Jobs For People B.V.
Effect Uitzendbureau B.V.

Rekrutacja
FYGI B.V.

Agencje zatrudnienia
Covebo Work Office Sp. z o.o. (PL)
Covebo Poland Sp. z o.o. (PL)
Covebo Jobs Sp. z o.o. (PL)
Covebo Deutschland GmbH (DE)
PRAN Sp. z o.o. (PL)
PRAN B.V. (NL)

Kwestie praktyczne (np. mieszkanie)
EU Facility Services B.V.

Partnerzy