Ulga abolicyjna. Co to jest? Kogo dotyczy?

 

Mówi się, że śmierć i podatki to jedyne pewne rzeczy na świecie. Słowo „podatki” przywołuje negatywne skojarzenia, ale czy słusznie? Niekoniecznie, wynika to w głównej mierze z naszej niewiedzy dotyczącej obowiązujących przepisów. Już starożytni Rzymianie wiedzieli, jak istotna jest to kwestia, dlatego zwykli mawiać ignorantia iuris nocet, czyli „nieznajomość prawa szkodzi”. Legalna praca w Holandii także wiąże się z koniecznością odprowadzania podatków, a żeby najpełniej zrozumieć nadchodzące z Nowym Rokiem zmiany, należy poznać, jak funkcjonuje obecny system.

Ulga abolicyjna. Kogo dotyczy?

W przypadku osób pracujących za granicą, które zaliczają się do tzw. polskich rezydentów podatkowych, powstaje pytanie o sposób opodatkowania ich dochodów.

Kto zalicza się do tej grupy? Osoby fizyczne, których miejsce zamieszkania znajduje się w Polsce i spełniające jeden z następujących warunków:

 • posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Podwójne opodatkowanie. Dwie metody rozliczania podatku

W celu uniknięcia przez pracowników płacenia podwójnego podatku, zainteresowane państwa zawierają między sobą odpowiednie umowy.

Akty te określają 4 metody uniknięcia podwójnego opodatkowania:

 1. wyłączenia pełnego;
 2. odliczenia pełnego;
 3. wyłączenia z progresją;
 4. odliczenia proporcjonalnego.

W umowach, których stroną jest Polska, stosuje się tylko dwie ostatnie metody: wyłączenia z progresją oraz odliczenia proporcjonalnego.

Metoda wyłączenia z progresją

Najważniejsze założenie tego rozwiązania polega na tym, że zgodnie z nazwą, dochód opodatkowany za granicą jest wyłączony z opodatkowania w Polsce. Ma on jednak wpływ na określenie wysokości progu podatkowego w naszym kraju.

Wyróżniamy dwie skale podatkowe:

 • 17%, gdy podstawa obliczenia podatku jest niższa od 85 528 zł,
 • 32% gdy podstawa obliczenia podatku jest wyższa od kwoty 85 528 zł (pod stawkę 32% podlega wyłącznie nadwyżka nad ww. kwotę).

Jeżeli zatem w Polsce zarobimy 60 000 zł, do tego nasz dochód np. w Norwegii wyniesie równe 45 000 zł, da to nam łącznie 105 000 zł. Kwota uzyskana w naszym kraju kwalifikowałaby nas do 17% skali podatkowej, natomiast po doliczeniu zarobków uzyskanych w skandynawskim kraju wartość przekroczy 85 528 zł, tym samym zobligowani jesteśmy do stosowania 32% progu. Wspomniane 32% stosuje się jednak tylko i wyłącznie do dochodów uzyskanych w Polsce, czyli 60 000 zł. Metodę wyłączenia z progresją stosuje się w takich krajach jak chociażby Norwegia, Francja czy Niemcy.

Metoda odliczenia proporcjonalnego

Drugie rozwiązanie, które stosuje się w Holandii, to metoda odliczenia proporcjonalnego. Zakłada ona, że dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu także w Polsce. Od kwoty należnego podatku w naszym kraju odlicza się ten, który został zapłacony do odpowiedniego organu skarbowego za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. Metoda ta znajduje swoje zastosowanie w przypadku umów z Holandią, Wielką Brytanią czy Stanami Zjednoczonymi.

Ulga abolicyjna. Na czym polega?

W celu zapobieżenia różnicom wynikającym ze stosowania wskazanych wyżej metod, wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznej ulgę abolicyjną. Na czym polega? Na odliczeniu od podatku kwoty, która byłaby różnicą między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją. Ulga abolicyjna wprowadzona została, aby niwelować różnice w opodatkowaniu dochodów zagranicznych, które wynikają z zastosowanej metody obliczenia podatku.

Skutek zniesienia ulgi abolicyjnej

Pojawia się zatem pytanie: jak i od kiedy wpłynie to na osoby pracujące w Holandii? Otóż zmiana nastąpi już 1 stycznia 2021 roku i zakłada ona konieczność zapłaty różnić między podatkiem zapłaconym za granicą, a podatkiem w Polsce, uwzględniwszy obowiązujące w naszym kraju progi podatkowe. Ponadto, niektórych podatników obejmie obowiązek comiesięcznego uiszczania zaliczek w wysokości 17% na poczet podatku dochodowego w Polsce.

Pamiętaj jednak, że praca w Holandii stwarza możliwość skorzystania z ulg i odliczeń, takich jak:

 1. ulga dla wszystkich (algemene heffingkorting)- maksymalnie do 2477 euro;• ulga dla osób pracujących (arbeidskorting)- maksymalnie do 3399 euro;
 2. ulga na dziecko do lat 12 (inkomensafhankelijke combinatiekorting) -maksymalnie do 2835 euro;
 3. ulga dla osób niepełnosprawnych (jongegehandicaptenkorting)- maksymalnie do 737 euro;
 4. ulga dla osób pobierających bezpłatny urlop opiekuńczy (levensloopverloofkorting)- maksymalnie do 215 euro.

 

Źródła:
Iwop.pl
Podatki.gov.pl
Bezprawnik.pl
Stern-przysiegly-holenderski.pl
Goniecpolski.nl
Kancelaria-skarbiec.pl
E-rozliczenia.nl

Kontakt

Masz jakieś pytania?
Produkcja +48 77 545 75 75 Technika +48 77 545 75 55