3 min27 lipca 2021

Co to jest CAO, czyli układ zbiorowy pracy

Prawdopodobnie każda osoba, podpisując umowę w Holandii, zetknie się z pojęciem Zbiorowego Układu Pracy Dla Pracowników Czasowych. Co to jest CAO i w jakim celu jest stosowane? Poświęć więc najbliższe 90 sekund, a dowiesz się, dlaczego tak ważne jest, aby Twoja agencja przestrzegała tego dokumentu, czym jest ABU i NBBU oraz gdzie sprawdzić rejestr członków. 

Co to jest CAO? 

Wydaje się, że w najmniejszym uproszczeniu można przyjąć, iż Collectieve arbeidsovereenkomst, czyli CAO w Holandii to zbiór przepisów określających prawa pracownika oraz obowiązki pracodawcy. Na czym polega układ zbiorowy pracy? Regulowane są w nim tak ważne kwestie dotyczące przyszłego zatrudnienia jak: 

 • Wynagrodzenie, 
 • Urlopy (wypoczynkowe, okolicznościowe, z tytułu narodzin dziecka etc.) 
 • Dni ustawowo wolne od pracy, 
 • Świadczenia emerytalne, 
 • Normy zakwaterowania. 

Co zawiera układ zbiorowy pracy? 

Przede wszystkim w Zbiorowym Układzie Pracy zawarte są obowiązki pracodawcy, a także prawa i powinności pracownika. Obecne CAO w Holandii obowiązuje od 1 czerwca 2021 roku do 30 września 2021 roku włącznie.

Przeczytaj cały dokument, liczący 91 stron dostępny jest w języku polskim.

CAO w Holandii a sektor pracy tymczasowej 

Podejmując zatrudnienie poprzez agencję pracy, będzie Cię najprawdopodobniej obejmowało CAO sektora pracy tymczasowej. Co z tego wynika? W Holandii odpowiednie biura pracy mogą być zrzeszone w jednej z dwóch organizacji: ABU (Generalny Związek Agencji Pracy Tymczasowej) lub NBBU (Holenderski Związek Agencji Pośrednictwa i Pracy Tymczasowej).

Bezsprzecznie należy sprawdzić, czy interesujący nas pośrednik jest członkiem ABU lub znajduje się w rejestrze NBBU. Agencje nienależące do jednej z tych organizacji często wykorzystują niewiedzę pracowników i nie przestrzegają postanowień, udając, że nie wiedzą, co to jest CAO w Holandii. Ze względu na to należy to z całą pewnością wcześniej sprawdzić. 

Układ zbiorowy pracy. Obowiązki agencji 

Istnieje szereg norm, do których przestrzegania w Zbiorowym Układzie Pracy zobowiązują się agencje. Są to: 

 • Zakaz dyskryminacji w jakiejkolwiek formie, 
 • Udostępnienie pracownikowi przed podpisaniem umowy egzemplarza CAO w formie pisemnej, 
 • Dopuszczenie od odstępstw od CAO jedynie wtedy, kiedy działają one na korzyść pracownika, 
 • Przestrzeganie ustawowych przepisów w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu, 
 • Poinformowanie o ewentualnych zagrożeniach dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz sposobach postępowania gdyby takowe wystąpiły. 

CAO w Holandii. Obowiązki pracownika 

Podobnie do pracodawcy, także obowiązki pracownika zostały określone w CAO w Holandii, choć uczciwie należy przyznać, że są one skromniejsze. W związku z tym zaliczyć do nich należy: 

 • Wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę tymczasową pod nadzorem i kierownictwem zleceniodawcy, 
 • Konieczność przestrzegania przepisów agencji pracy tymczasowej, jak również zleceniodawcy odnośnie wykonywanej pracy, 
 • W przypadku niewłaściwego zachowania lub naruszenia procedur agencja może zastosować jedną z sankcji: ostrzeżenie, tymczasowe zawieszenie bądź zwolnienie. 

Interesuje Cię praca w Holandii? Wybierz uczciwą i zaufaną agencję, postaw na Covebo, które należy do ABU. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ. A jeśli chcesz aplikować, wybierz odpowiednią ofertą i wyślij formularz kontaktowy.

 

Inne ciekawe posty

Zobacz inne ciekawe posty z tej kategorii

Czy wyjazd do pracy do Holandii na wakacje to dobry pomysł?

2 min13 czerwca 2024

Czy można wyjechać do pracy do Holandii w parach?

2 min13 czerwca 2024

Praca wakacyjna za granicą. Jak szukać pracy sezonowej?

3 min28 maja 2024