ABU
4 min10 marca 2021

Co zawiera kodeks uczciwych praktyk?

Ostatnim razem informowaliśmy, co to jest ABU (Związek Agencji Pracy Tymczasowej) i dlaczego tak ważne jest, aby agencja pracy w Holandii była jego członkiem. Dziś odpowiemy na pytanie, czym jest Kodeks uczciwych praktyk, a także o wzajemnych oczekiwaniach na linii pracodawca-pracownik.

Kodeks uczciwych praktyk - oczekiwania wobec agencji pracy tymczasowej

Członkostwo agencji pracy w ABU oznacza, że zgadza się ona na niezależne kontrole Związku Agencji Pracy Tymczasowej. Sprawdzanie odbywa się pod kątem przestrzegania oraz stosowania przepisów i prawa. Więcej informacji na temat ABU znajdziesz na stronie www.abu.nl/witamy.

Czego zatem pracownik może oczekiwać od agencji pracy tymczasowej?

Bezpieczeństwo i zdrowie

Kodeks uczciwych praktyk jako najważniejsze obszary do przestrzegania określa Twoje bezpieczeństwo i zdrowie. Obecną sytuację związaną z koronawirusem opisuje osobny dokument. Jest to Protokół bezpieczeństwa ABU dla pracowników migrujących dotyczący koronawirusa, który aktualizowany jest zgodnie z aktualnymi obostrzeniami występującymi w Holandii. Obecne wytyczne obowiązują do 02.03.2021r. i zgodnie z nimi zaleceniem rządu holenderskiego jest poddanie się kwarantannie. Taka kwarantanna może trwać 10 lub 5 dni, pod warunkiem uzyskania po tym terminie negatywnego wyniku testu.

Rekrutacja i selekcja

Podstawowym obowiązkiem agencji pracy tymczasowej jest przekazywanie Ci jasnych, rzetelnych i zgodnych z prawdą informacji na temat zatrudnienia i mieszkania w Holandii. Powinności te szczegółowo opisuje Karta uczciwych praktyk rekrutacyjnych ABU dla pracowników migrujących.

Umowa i wynagrodzenie

Umowa o pracę tymczasową oraz wynikające z niej dokumenty powinny zostać sporządzone w dwóch wersjach: w języku niderlandzkim, oraz Twoim ojczystym. Zgodnie z Układem Zbiorowym Pracy (CAO) Twoja wypłata za taką samą pracę musi być równa wynagrodzeniu holenderskich pracowników tymczasowych. Nie może być niższa. 

Rejestracja

Przepisy prawa holenderskiego wskazują na obowiązek rejestracji w rządowym podstawowym rejestrze ewidencji ludności. Istnieją dwie opcje rejestracji w Holandii: jako nierezydenci (Registratie Niet Ingezetenen, RNI) oraz jako rezydenci w podstawowym rejestrze ewidencji ludności (Basisregistratie Personen, BRP). W odpowiednim urzędzie gminy w Holandii uzyskasz szczegółowe informacje, czy na przykład możesz zarejestrować się w BRP jako rezydent, spełniając przy tym zasady rejestracji jako nierezydent.

Zakwaterowanie

Agencja rekrutacyjna powinna przekazać Ci niezbędne informacje wstępne o zakwaterowaniu w Holandii. Możesz także szukać zamieszkania we własnym zakresie. Jeżeli natomiast masz zamiar skorzystać z zakwaterowania agencyjnego, to zwróć uwagę na następujące kwestie:

  • Sprawdź, czy zakwaterowanie posiada certyfikat Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (SNF) - podlega ono wówczas kontrolom tego organu. W Covebo wszystkie zakwaterowania posiadają certyfikat SNF.
  • Agencja pracy tymczasowej ma prawo nałożyć na Ciebie koszty zakwaterowania - nie mogą one jednak być wyższe niż 25% minimalnego wynagrodzenia ustawowego. Koszty za zakwaterowanie mogą przekraczać ¼ płacy minimalnej, jeżeli Twoje wynagrodzenie przekracza ten poziom.
  • W sytuacji, gdy pracodawca wypowiedział Twoją umowę, masz opcję wynajęcia lokalu mieszkalnego na co najmniej 5 nocy. Możesz także złożyć zapytanie o możliwość zrobienia tego na dłuższy okres- musisz natomiast mieć na uwadze, iż w danym rejonie może występować niedobór mieszkań.
  • Możesz wysłać zapytanie do agencji o ogólne informacje dotyczące możliwości zakwaterowania w regionie.

Grzywny i odszkodowania

Agencja pracy tymczasowej ma możliwość dokonania potrącenia z Twojego wynagrodzenia grzywny sądowej lub administracyjnej, np. mandatu za przekroczenie dozwolonej prędkości. Nie można rozliczać innych rodzajów grzywien z wynagrodzenia. Istnieje natomiast możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za szkodę, która została wyrządzona przez pracownika- jej wysokość nie może być wyższa niż rzeczywiste koszty naprawy.

Informacje

Informacje dotyczące pracy i mieszkania w Holandii powinny Ci zostać przekazane przed podpisaniem umowy lub umowy wstępnej w Twoim kraju pochodzenia. Agencja rekrutacyjna ma przy tym obowiązek stosowania się do wytycznych wynikających z Karty uczciwych praktyk rekrutacyjnych ABU.

Język i integracja

W początkowym okresie pobytu w Królestwie Niderlandów powinieneś otrzymać informację o dostępnych opcjach uczestnictwa w kursach językowych w gminie. Warto jednak nadmienić, że nie każda gmina oferuje taką możliwość.

Rozpatrywanie skarg i zapytań

Bardzo ważny punkt. Pamiętaj, że masz możliwość złożenia skargi na nieprzestrzeganie zobowiązań określonych w tym dokumencie i wynikających z niego postanowień. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Pierwszym jest złożenie skargi bezpośrednio do agencji pracy tymczasowej, jeżeli natomiast nie zostanie ona rozpatrzona, to skorzystaj z formularza zgłoszeniowego ABU. Wyślij wiadomość na complaints@abu.nl, w treści opisując swoją skargę. Nie zapomnij wówczas także podać nazwy agencji. ABU zajmie się taką skargą bezzwłocznie.

Zapoznanie się z dokumentem oznacza, że obie strony zobowiązują się do wzajemnego przestrzegania zawartych w nim ustaleń. Pracownik deklaruje, iż znany jest mu Kodeks uczciwych praktyk zatrudnienia. Tym samym obie strony wspólnie dbają o jak najlepszą współpracę ze sobą.

 

Inne ciekawe posty

Zobacz inne ciekawe posty z tej kategorii

Jak uzyskać jarograf? Kompletna instrukcja

4 min18 lutego 2024

Co to jest CAO, czyli układ zbiorowy pracy

3 min27 lipca 2021

Co to jest ABU?

2 min11 lutego 2021